احادیث اخلاقی

جويندگان حقيقت ايمان و اخلاق ميتوانند كتابهاي : شمس الشموس في تكميل النفوس، ادب اللسان، دخل و خرج ، مباني الاسلام و احاديث تنبيهات 1 و 2 را مطالعه فرمايند.

سوره مبارکه حمد

مساله نحوه قرآنيت سوره مباركه حمد ولزوم قصد انشاء در آن در كتاب شريف كشف الحجاب عن وجه فاتحه الكتاب بطور كامل اثبات شده است .

درک معنای نماز

مساله لزوم فهم و درك معني نماز دركتابهاي : المنير ، كشف الحجاب عن وجه فاتحه الكتاب ، مفتاح الفلاح و ترجمه نماز بطور كامل ثابت شده است . ..