دخل و خرج (چاپ شده 8000 تومان )

 چون بيشتر مردم را ديدم که بواسطه ی کسب مال و دخل آن از راه غير مشروع يا خرج و صرف آن در غير راه مشروع خود را بدست خود بهلاکت انداخته مشمول ولا تلقوا بايديکم الی التهلکة خواهند بود؛ لهذا بخاطرم رسيد که وجيزه ای راجع به کيفيت کسب مال و طور خرج آن تأليف نموده، بعنوان هديه در دسترس مؤمنين و طالبان سعادت و نيکبختي قرار دهم و اينک تأليف نموده تقديم مينمايم. اميد آنکه خداوند متعال اين خدمت ناقابل را قبول فرموده و مؤمنين را از آن بهره مند فرمايد و اين وجيزه مشتمل است بر يک مقدمه و دو باب.

دانلود کتاب دخل و خرج

بازدید 1977 بار
محتوای بیشتر در این بخش: شمس الشموس (تنبيهات2) »