المنیر ( چاپ شده 12000 تومان )

چون مدعي و مطلب ما مربوط بسوره مباركه فاتحه و ادعيه و اذكار و زيارات مأثوره آنجوريكه بايد مورد برخورد واقع نشد؛ بعلاوه كه يك اشكالات و شبهاتي در اطراف و جوانب مدعي و مطلب پيدا شده كه آنرا تار و تاريك نگاه داشت. والاّ زودتر از اينها بايد پذيرفته ميشد. لهذا بخاطرم رسيد كه براي روشنتر شدن مدعي و درستي آن و بر طرف شدن اشكالات و شبهاتي كه در بين هست، چند ورقي در ضمن يك مقدمه و چند مقاله بقلم آورده در دسترس عموم فضلاء ودانشمندان بالخصوص سلسله جليله علميه اَيّدهم الله تعالي قرار دهم.


دانلود کتاب المنیر

 

بازدید 1585 بار